Сайтът използва „бисквитки“, за да анализира трафика и оптимизира преживяването ви. Използвайки сайта, се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация ТУК

Регистриране на профил

Лични данни


Вашият адрес


Парола


Информационен бюлетин

Прочетох и съм съгласен с Декларация за поверителност  
Queries: 50, Total time: 7.886 ms [By time] [By id] [By file]
1 (0.042)
SELECT *
FROM oc_store
WHERE REPLACE(`ssl`, 'www.', '') = 'https://muzikalenmagazin.bg/'
/home/muziwtyy/public_html/index.php:40
2 (0.300)
SELECT *
FROM `oc_setting`
WHERE store_id = '0' OR store_id = '0'
ORDER BY store_id ASC
/home/muziwtyy/public_html/index.php:52
3 (0.074)
SELECT *
FROM `oc_language`
WHERE status = '1'
/home/muziwtyy/public_html/index.php:151
4 (0.051)
SELECT *
FROM oc_currency
/home/muziwtyy/public_html/system/library/currency.php:13
5 (0.035)
SELECT tr1.tax_class_id, tr2.tax_rate_id, tr2.name, tr2.rate, tr2.type, tr1.priority
FROM oc_tax_rule tr1
LEFT JOIN oc_tax_rate tr2 ON (tr1.tax_rate_id = tr2.tax_rate_id)
INNER JOIN oc_tax_rate_to_customer_group tr2cg ON (tr2.tax_rate_id = tr2cg.tax_rate_id)
LEFT JOIN oc_zone_to_geo_zone z2gz ON (tr2.geo_zone_id = z2gz.geo_zone_id)
LEFT JOIN oc_geo_zone gz ON (tr2.geo_zone_id = gz.geo_zone_id)
WHERE tr1.based = 'shipping' AND tr2cg.customer_group_id = '1' AND z2gz.country_id = '33' AND (z2gz.zone_id = '0' OR z2gz.zone_id = '0')
ORDER BY tr1.priority ASC
/home/muziwtyy/public_html/system/library/tax.php:26
6 (0.029)
SELECT tr1.tax_class_id, tr2.tax_rate_id, tr2.name, tr2.rate, tr2.type, tr1.priority
FROM oc_tax_rule tr1
LEFT JOIN oc_tax_rate tr2 ON (tr1.tax_rate_id = tr2.tax_rate_id)
INNER JOIN oc_tax_rate_to_customer_group tr2cg ON (tr2.tax_rate_id = tr2cg.tax_rate_id)
LEFT JOIN oc_zone_to_geo_zone z2gz ON (tr2.geo_zone_id = z2gz.geo_zone_id)
LEFT JOIN oc_geo_zone gz ON (tr2.geo_zone_id = gz.geo_zone_id)
WHERE tr1.based = 'store' AND tr2cg.customer_group_id = '1' AND z2gz.country_id = '33' AND (z2gz.zone_id = '0' OR z2gz.zone_id = '0')
ORDER BY tr1.priority ASC
/home/muziwtyy/public_html/system/library/tax.php:54
7 (0.034)
SELECT *
FROM oc_weight_class wc
LEFT JOIN oc_weight_class_description wcd ON (wc.weight_class_id = wcd.weight_class_id)
WHERE wcd.language_id = '2'
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/system/library/weight.php:9
8 (0.038)
SELECT *
FROM oc_length_class mc
LEFT JOIN oc_length_class_description mcd ON (mc.length_class_id = mcd.length_class_id)
WHERE mcd.language_id = '2'
/home/muziwtyy/public_html/system/library/length.php:9
9 (0.167)
DELETE
FROM oc_cart
WHERE customer_id = '0' AND date_added < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 HOUR)
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/system/library/cart.php:14
10 (0.091)
DELETE
FROM oc_hb_cart
WHERE customer_id = '0' AND date_added < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 HOUR)
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/system/library/cart.php:16
11 (0.035)
SELECT *
FROM oc_extension
WHERE `type` = 'openbay'
/home/muziwtyy/public_html/system/library/openbay.php:117
12 (0.030)
SELECT *
FROM oc_event
/home/muziwtyy/public_html/index.php:252
13 (0.400)
show tables like "oc\_journal2\_config"
/home/muziwtyy/public_html/system/journal2/startup.php:154
14 (0.140)
SELECT *
FROM oc_journal2_config
WHERE store_id = '0' OR store_id = -1
/home/muziwtyy/public_html/catalog/model/journal2/db.php:7
15 (0.051)
SELECT count(*) as num
FROM oc_journal2_settings
WHERE theme_id = '103'
/home/muziwtyy/public_html/catalog/model/journal2/db.php:48
16 (0.930)
SELECT *
FROM oc_layout_route
WHERE 'account/register' LIKE CONCAT(route, '%') AND store_id = '0'
ORDER BY route DESC LIMIT 1
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/catalog/model/design/layout.php:4
17 (0.042)
SELECT *
FROM oc_layout_module
WHERE (layout_id = -1 OR layout_id = '6') AND position = 'column_left'
ORDER BY sort_order
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/catalog/model/design/layout.php:14
18 (0.029)
SELECT *
FROM oc_layout_module
WHERE (layout_id = -1 OR layout_id = '6') AND position = 'column_right'
ORDER BY sort_order
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/catalog/model/design/layout.php:14
19 (0.288)
SELECT *
FROM oc_journal2_modules
WHERE module_type = "journal2_product_tabs"
/home/muziwtyy/public_html/catalog/model/journal2/module.php:91
20 (0.051)
SELECT *
FROM oc_layout_route
WHERE 'account/register' LIKE CONCAT(route, '%') AND store_id = '0'
ORDER BY route DESC LIMIT 1
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/catalog/model/design/layout.php:4
21 (0.030)
SELECT *
FROM oc_layout_module
WHERE (layout_id = -1 OR layout_id = '6') AND position = 'top'
ORDER BY sort_order
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/catalog/model/design/layout.php:14
22 (0.028)
SELECT *
FROM oc_layout_module
WHERE (layout_id = -1 OR layout_id = '6') AND position = 'bottom'
ORDER BY sort_order
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/catalog/model/design/layout.php:14
23 (0.028)
SELECT *
FROM oc_layout_module
WHERE (layout_id = -1 OR layout_id = '6') AND position = 'header'
ORDER BY sort_order
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/catalog/model/design/layout.php:14
24 (0.026)
SELECT *
FROM oc_layout_module
WHERE (layout_id = -1 OR layout_id = '6') AND position = 'footer'
ORDER BY sort_order
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/catalog/model/design/layout.php:14
25 (0.034)
SELECT *
FROM oc_journal2_modules
WHERE module_id = 352
/home/muziwtyy/public_html/catalog/model/journal2/module.php:5
26 (0.034)
SELECT *
FROM oc_journal2_modules
WHERE module_id = 248
/home/muziwtyy/public_html/catalog/model/journal2/module.php:5
27 (0.269)
SELECT *
FROM oc_customer_group cg
LEFT JOIN oc_customer_group_description cgd ON (cg.customer_group_id = cgd.customer_group_id)
WHERE cgd.language_id = '2'
ORDER BY cg.sort_order ASC, cgd.name ASC
/home/muziwtyy/public_html/catalog/model/account/customer_group.php:10
28 (0.135)
SELECT *
FROM oc_country
WHERE status = '1'
ORDER BY name ASC
/home/muziwtyy/public_html/catalog/model/localisation/country.php:13
29 (0.694)
SELECT *
FROM `oc_custom_field` cf
LEFT JOIN `oc_custom_field_description` cfd ON (cf.custom_field_id = cfd.custom_field_id)
WHERE cf.status = '1' AND cfd.language_id = '2' AND cf.status = '1'
ORDER BY cf.sort_order ASC
/home/muziwtyy/public_html/catalog/model/account/custom_field.php:13
30 (1.133)
SELECT DISTINCT *
FROM oc_information i
LEFT JOIN oc_information_description id ON (i.information_id = id.information_id)
LEFT JOIN oc_information_to_store i2s ON (i.information_id = i2s.information_id)
WHERE i.information_id = '3' AND id.language_id = '2' AND i2s.store_id = '0' AND i.status = '1'
/home/muziwtyy/public_html/catalog/model/catalog/information.php:4
31 (0.056)
SELECT *
FROM oc_layout_route
WHERE 'account/register' LIKE CONCAT(route, '%') AND store_id = '0'
ORDER BY route DESC LIMIT 1
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/catalog/model/design/layout.php:4
32 (0.032)
SELECT *
FROM oc_layout_module
WHERE (layout_id = -1 OR layout_id = '6') AND position = 'column_left'
ORDER BY sort_order
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/catalog/model/design/layout.php:14
33 (0.034)
SELECT *
FROM oc_layout_route
WHERE 'account/register' LIKE CONCAT(route, '%') AND store_id = '0'
ORDER BY route DESC LIMIT 1
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/catalog/model/design/layout.php:4
34 (0.030)
SELECT *
FROM oc_layout_module
WHERE (layout_id = -1 OR layout_id = '6') AND position = 'column_right'
ORDER BY sort_order
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/catalog/model/design/layout.php:14
35 (0.048)
SELECT *
FROM oc_layout_route
WHERE 'account/register' LIKE CONCAT(route, '%') AND store_id = '0'
ORDER BY route DESC LIMIT 1
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/catalog/model/design/layout.php:4
36 (0.031)
SELECT *
FROM oc_layout_module
WHERE (layout_id = -1 OR layout_id = '6') AND position = 'content_top'
ORDER BY sort_order
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/catalog/model/design/layout.php:14
37 (0.033)
SELECT *
FROM oc_layout_route
WHERE 'account/register' LIKE CONCAT(route, '%') AND store_id = '0'
ORDER BY route DESC LIMIT 1
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/catalog/model/design/layout.php:4
38 (0.044)
SELECT *
FROM oc_layout_module
WHERE (layout_id = -1 OR layout_id = '6') AND position = 'content_bottom'
ORDER BY sort_order
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/catalog/model/design/layout.php:14
39 (0.058)
SELECT *
FROM `oc_redirect_manager`
WHERE from_url LIKE '%?%'
/home/muziwtyy/public_html/vqmod/vqcache/vq2-system_storage_modification_catalog_controller_common_header.php:8
40 (0.070)
SELECT *
FROM `oc_redirect_manager`
WHERE from_url LIKE '%*%'
/home/muziwtyy/public_html/vqmod/vqcache/vq2-system_storage_modification_catalog_controller_common_header.php:17
41 (0.397)
SELECT *
FROM `oc_redirect_manager`
WHERE ('https://muzikalenmagazin.bg/index.php?route=account/register' LIKE REPLACE(REPLACE(LCASE(from_url), '_', '\_'), '*', '%') OR 'https://muzikalenmagazin.bg/index.php?route=account/register/' LIKE REPLACE(REPLACE(LCASE(from_url), '_', '\_'), '*', '%')) AND active = 1 AND (date_start = '0000-00-00' OR date_start < NOW()) AND (date_end = '0000-00-00' OR date_end > NOW())
/home/muziwtyy/public_html/vqmod/vqcache/vq2-system_storage_modification_catalog_controller_common_header.php:20
42 (0.257)
SELECT *
FROM `oc_redirect_manager`
WHERE ('https://muzikalenmagazin.bg/index.php?route=account/register' LIKE REPLACE(REPLACE(LCASE(from_url), '_', '\_'), '*', '%') OR 'https://muzikalenmagazin.bg/index.php?route=account/register/' LIKE REPLACE(REPLACE(LCASE(from_url), '_', '\_'), '*', '%')) AND active = 1 AND (date_start = '0000-00-00' OR date_start < NOW()) AND (date_end = '0000-00-00' OR date_end > NOW())
/home/muziwtyy/public_html/vqmod/vqcache/vq2-system_storage_modification_catalog_controller_common_header.php:23
43 (0.818)
SELECT *
FROM oc_extension
WHERE `type` = 'analytics'
/home/muziwtyy/public_html/catalog/model/extension/extension.php:4
44 (0.502)
SELECT *
FROM oc_cart
WHERE customer_id = '0' AND session_id = '735371fc76e4992580aea339fa425dda'
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/system/library/cart.php:44
45 (0.044)
SELECT *
FROM oc_extension
WHERE `type` = 'total'
/home/muziwtyy/public_html/catalog/model/extension/extension.php:4
46 (0.036)
SELECT *
FROM oc_cart
WHERE customer_id = '0' AND session_id = '735371fc76e4992580aea339fa425dda'
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/system/library/cart.php:44
47 (0.031)
SELECT *
FROM oc_cart
WHERE customer_id = '0' AND session_id = '735371fc76e4992580aea339fa425dda'
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/system/library/cart.php:44
48 (0.033)
SELECT SUM(amount) AS total
FROM oc_customer_transaction
WHERE customer_id = '0'
/home/muziwtyy/public_html/system/library/customer.php:129
49 (0.033)
SELECT *
FROM oc_cart
WHERE customer_id = '0' AND session_id = '735371fc76e4992580aea339fa425dda'
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/system/library/cart.php:44
50 (0.031)
SELECT *
FROM oc_cart
WHERE customer_id = '0' AND session_id = '735371fc76e4992580aea339fa425dda'
/home/muziwtyy/public_html/system/storage/modification/system/library/cart.php:44