Чували ли сте някога думата метрум? А замисляли ли сте се какво е значението и обяснението на думата тембър? Независимо, като напреднали или начинаещи музиканти, сме сигурни, че отговорът е да.

За да не се чуствате повече неловко, когато попаднете на някой от тези термини, ще ви дадем точните им обяснения.

Музиката може да бъде анализирана, като се разгледат различни нейни елементи или части (аспекти, характеристики, спецификации), поотделно или заедно. Елементите на музиката могат да се сравняват с елементите на изкуството или дизайна. В музикалните училища и учебни заведения, предметът, който изучава елементите на музиката се нарича "Елементарна теория", но разбира се не защото теорията е толкова лесна и елементарна, а защото се отнася за елементите на музиката. В тази статия ще ви дадем точните определения на някои от основните елементи, които съставят музиката, като такава. 

  • Ритъм

Определение: Движението, което се поражда от организираното редуване на различни по времетраене тонове.

  • Метрум

Определение: Повтарящият се устойчив модел на силни и слаби (акцентирани и не акцентирани) времена.

  • Размер

Определение: Писменият израз на метрума. Записва се с две цифри, поставени една над друга в началото на петолинието.

  • Темпо

Определение: Бързината, с която се изпълнява дадено музикално произведение

  • Тембър

Определение: Качеството на звука, по което се различават тоновете с еднаква честота, но излъчени от различни източници.

  • Динамика

Определение: Обозначава силата на звука, с който трябва да бъдат изпълнени определени части от музикалното произведение.

  • Хармония

Определение: Хармонията е наука за строежа, взаимоотношението, ролята и организацията на акордите. Акорд е съзвучие от най-малко три тона, които са или могат да бъдат подредени през музикални интервали през два тона – терца. В зависимост от броя на тоновете, които образуват, съществуват следните видове акорди: тризвучие, четиризвучие, петзвучие, шестзвучие и седемзвучие.

  • Мелодия

Определение: Мелодията е основното измерение на музиката, характеризирано от периодична промяна на тоналността и трайността на звуковете, а също и от симетричност и ритъм.

За всеки амбициозен начинаещ или професионален музикант добрата музика е ключът към щастието, а в комбинация с доброто качество на музикалния инструмент се получава успешната формула за постигане не успех в своята музикална кариера. Естествено теоретичните знания в музиката са не по-маловажен фактор за израстването ви, като музиканти. Купете най-добрия музикален инструмент от muzikalenmagazin.bg и започнете да го изследвате и изучавате, като имате предвид написаното по-горе в статията. Съчетайте ученето на теорията и свиренето на музикален инструмент, като полезното с приятното!