Общуването играе жизненоважна роля в човешкия живот, тъй като това е единственият начин хората да работят заедно и ефективно върху всичко. Съдържанието на комуникацията може да бъде факти, концепции, мнения, идеи, нагласи и емоции, въпроси и гледни точки. Има различни видове комуникация - вербална, писмена и езика на тялото. Добрата и ефективна комуникация е основен инструмент за развиване на връзки и постигане на успех в живота както в личен план, така и в професионален. В света има толкова много различни езици, чрез които хората общуват ежедневно. Английският е един от най-разпространените езици, използвани в целия свят за ефективна комуникация.

Какво ще кажете за музиката като инструмент за комуникация? Ние сме на мнение, че това е най-мощното средство за комуникация!

Музиката свързва хората от милиони години. Тя не само служи за развлечение, но и носи послание. В днешния свят няма да е грешно да се твърди, че музиката все още се използва за предаване на съобщения, както е било и преди. Основното съдържание на музиката е да изразява човешка емоция. Нека да видим как музиката е свързана с различни емоционални фактори.

 

  • Темпото се отнася до скоростта или бързината на изпълняваната музика. Бързите темпове се свързват с щастие, вълнение и гняв, докато бавните предават тъга или спокойствие.

 

  • Мажор и минор са основни ладове в музиката, които се отнасят до вида скала, където мажорът предвещава щастие и радост, а минорът представя тъгата.

 

  • Силата се отнася до интензивността и силата на емоцията и гнева.

 

  • Мелодията също съобщава емоции. Например хармоничните преходи демонстрират щастие и спокойствие, докъто диатоничните показват тревога.

 

  • Ритъмът съобщава и няколко емоции. Гладък и последователен ритъм отразява щастие, мир и радост. Грубият или неравноделен ритъм отразява притеснението или безпокойството. А музиката с разнообразни и смесени ритми отразява усещане за радост.

Освен емоциите, със сигурност има и други фактори, които действат, като умение и състояние на изпълнителя, включително физически вид, репутация, способност да свири музика и цялостната личност на музиканта. Състоянието на изпълнителя не е нищо друго освен персонализираната интерпретация на музиката, мотивацията за изпълнението й и сценичното присъствие на музиканта.

Тук идва изборът на музикален инструмент, както и до какъв тип музикален инструмент свирите, как стои самият инструмент в ръцете ви, дали сте го овладяли достатъчно и дали  свирите добре. Затова внимавайте при избора на музикалния инструмент, а ако срещате затруднения - не се колебайте да се свържете с muzikalenmagazin.bg